Моба је давнашњи народни обичај удруживања рада и најчешћи вид међусобног помагања на селу. Моба се позива када послови превазилазе моћи једног дома, тада домаћин куће сазива мобу-заједнички посао уз помоћ комшија, а ако је потребно и целог села. Рад је бесплатан и добровољан, а домаћин је обавезан да раднике што боље угости. Обично на мобу долази млађарија, која се за време рада зближава, после богате вечере, моба се  претвара у сеоско весеље. Вид мобе су и женска прела и посела, на којима се прело, плело и везло. А све то уз песму, причу и поуку млађима, да свако покаже оно што најбоље зна и уме. Мобе су, тако, биле свеобухватни израз живота једне сеоске заједнице.

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.